Medicinkursus for pædagoger


Medicinhåndtering og medicinpræparater – for medarbejdere med socialfaglige uddannelser
Det pædagogiske personale bliver i stigende grad involveret i det medicinske område, og medicinopgaver bliver flere steder uddelegeret til pædagoger og andet personale uden sundhedsfaglig uddannelse. Dette finder både sted på de bosteder og institutioner, hvor der ikke er ansat sundhedsfagligt personale, men også på steder, hvor der arbejder sundhedsfagligt personale.
Udvikling fordrer, at det pædagogiske personale er klædt på til opgaven; at de har den tilstrækkelige viden indenfor medicinområdet, og at det er en bevidsthed om, hvilket ansvar de er underlagt.

Dette kursus skal styrke de pædagogiske medarbejdere i at deltage i den medicinske behandling på en kvalificeret måde.


Formål med undervisningen:

At kursisten
• kender de forskellige processer i medicinhåndteringen
•  har kendskab til relevante love, bekendtgørelser og vejledninger
•   reflekterer over deres rolle og ansvar i forbindelse med beboernes medicinske behandling
•   kender de forskellige ansvarsområder, og dermed kan sige til og fra
•   kan undre sig og reflektere over den medicinske praksis i det daglige arbejde

 At kursisten får viden om virkning og bivirkninger ud fra forskellige hovedgrupper af medicin:
•   antipsykotika
•   antidepressiva
•   anxiolytika (angstdæmpende stoffer)
•   ADHD-medicin
•   eventuelle interaktioner med rusmidler